Books Library : Telescope Library : Observational Facilities

Marathi Books : English Books: Magazines

List of Marathi Books

Sr. No. ID Book name Author Subject  
1 1.1.1 सूर्यकुल ज्योतिर्विद्या परिसंस्था, पुणे Solar System
2 1.1.2 सूर्यकुल ज्योतिर्विद्या परिसंस्था, पुणे Solar System
3 1.1.3 सूर्यकुल ज्योतिर्विद्या परिसंस्था, पुणे Solar System
4 1.1.4 सूर्यकुल ज्योतिर्विद्या परिसंस्था, पुणे Solar System
5 1.2 दीर्घतमस् आणि सूर्य मा. भ. तथा भय्यासाहेब पंत Solar System
6 1.3 सहस्त्ररश्मी प्रा. मोहन आपटे Solar System
7 1.4 चला सूर्यावर रजनीकांत मोदी Solar System  
8 1.5 सूर्य आणि सूर्यशक्तीचे उपयोग व सूर्यावरील घडामोडी प्रा. ना. वा. कोगेकर Solar System
9 1.6 पर्वणी सूर्यग्रहणाची प्र. के. घाणेकर Solar System
10 1.7 आकाशातील लपंडाव प्रा. मुजताबा लोखंडवाला Solar System
11 1.8 सूर्यमालेतील सृष्टीचमत्कार प्रा. मोहन आपटे Solar System
12 1.9 आपल्या ग्रहमालेतील नऊ ग्रह प्रा. ना. वा. कोगेकर Solar System
13 1.10. पृथ्वीची आणि ग्रहांची जन्मकथा बोरीस ल्योविन Solar System
14 1.11.1 चंद्रप्रभा ज्योतिर्विद्या परिसंस्था, पुणे Solar System
15 1.11.2 चंद्रप्रभा ज्योतिर्विद्या परिसंस्था, पुणे Solar System
16 1.11.3 चंद्रप्रभा ज्योतिर्विद्या परिसंस्था, पुणे Solar System
17 1.12 विश्वाचा पसारा वि. आ. मोडक Solar System
18 1.13 धूमकेतू, येतात कुठून, असतात कसे महेश नाईक Solar System
19 1.14.1 धूमकेतू शुभदा न्यायते Solar System
20 1.14.2 धूमकेतू शुभदा न्यायते Solar System
21 1.14.3 धूमकेतू शुभदा न्यायते Solar System
22 1.15 ते प्रवासी दूरचे सुधाकर भालेराव Solar System
23 1.16.1 अवकाशातील भ्रमंती - भाग एक प्रा. मोहन आपटे Solar System
24 1.16.2 अवकाशातील भ्रमंती - भाग एक प्रा. मोहन आपटे Solar System
25 1.16.3 अवकाशातील भ्रमंती - भाग एक प्रा. मोहन आपटे Solar System
26 1.16.4 अवकाशातील भ्रमंती - भाग एक प्रा. मोहन आपटे Solar System
27 1.17.1 अवकाशातील भ्रमंती - भाग दोन प्रा. मोहन आपटे Solar System
28 1.17.2 अवकाशातील भ्रमंती - भाग दोन प्रा. मोहन आपटे Solar System
29 1.17.3 अवकाशातील भ्रमंती - भाग दोन प्रा. मोहन आपटे Solar System
30 1.18.1 अवकाशातील भ्रमंती - भाग तीन प्रा. मोहन आपटे Solar System
31 1.18.2 अवकाशातील भ्रमंती - भाग तीन प्रा. मोहन आपटे Solar System
32 1.18.3 अवकाशातील भ्रमंती - भाग तीन प्रा. मोहन आपटे Solar System
33 1.19.1     Solar System
34 1.19.2     Solar System
35 1.20.1     Solar System
36 1.20.2     Solar System
37 1.21 आपली सुर्यमाला सुधाकर भालेराव Solar System
38 1.22 आपला सौर परिवार डॉ. अ. वा. जोशी Solar System
39 1.23 ग्रहण - हा खेळ सावल्यांचा मालविका देखणे Solar System
40 1.24 इथं जीव असेल का (सूर्यमाला) भालबा केळकर Solar System
41 1.25 मंगळावर स्वारी नेहरु सेंटर Solar System
42 2.1 अवघे विश्वचि माझे घर अनंत आठवले Cosmology
43 2.2.1 ब्रम्हांड - उत्पत्ती, स्थिती, विनाश प्रा. मोहन आपटे Cosmology
44 2.2.2 ब्रम्हांड - उत्पत्ती, स्थिती, विनाश प्रा. मोहन आपटे Cosmology
45 2.3.1 कृष्णविवर प्रा. मोहन आपटे Cosmology
46 2.3.2 कृष्णविवर प्रा. मोहन आपटे Cosmology
47 2.4 ताऱ्यांचे अंतरंग प्रभाकर कुंटे Cosmology
48 2.5 सापेक्षतावाद म्हणजे काय? लेव लंदाऊ, यूरी रूमेर Cosmology
49 2.6 गती आणि गुरुत्वाकर्षण जयंत नारळीकर Cosmology
50 2.7.1 आकाशगंगा प्रा. मोहन आपटे Cosmology
51 2.7.2 आकाशगंगा प्रा. मोहन आपटे Cosmology
52 2.8.1 आईनस्टाईनचे विश्व निवास पाटील Cosmology
53 2.8.2 आईनस्टाईनचे विश्व निवास पाटील Cosmology
54 2.9 आईनस्टाईनचा सापेक्षतावाद अरविंद पारसनीस Cosmology
55 3.1.1 छंद आकाशदर्शनाचा प्रकाश तुपे Practical Astronomy
56 3.1.2 छंद आकाशदर्शनाचा प्रकाश तुपे Practical Astronomy
57 3.1.3 छंद आकाशदर्शनाचा प्रकाश तुपे Practical Astronomy
58 3.1.4 छंद आकाशदर्शनाचा प्रकाश तुपे Practical Astronomy
59 3.2 नुसत्या डोळ्यांनी आकाशदर्शन हेमंत मोने Practical Astronomy
60 3.3.1 वेधसाधने व वेधशाळा ज्योतिर्विद्या परिसंस्था, पुणे Practical Astronomy
61 3.3.2 वेधसाधने व वेधशाळा ज्योतिर्विद्या परिसंस्था, पुणे Practical Astronomy
62 3.3.3 वेधसाधने व वेधशाळा ज्योतिर्विद्या परिसंस्था, पुणे Practical Astronomy
63 3.3.4 वेधसाधने व वेधशाळा ज्योतिर्विद्या परिसंस्था, पुणे Practical Astronomy
64 3.4.1 नक्षत्रलोक पं. महादेवशास्त्री जोशी Practical Astronomy
65 3.4.2 नक्षत्रलोक पं. महादेवशास्त्री जोशी Practical Astronomy
66 3.4.3 नक्षत्रलोक पं. महादेवशास्त्री जोशी Practical Astronomy
67 3.5 कथारुपी खगोलशास्त्र लीना दामले Practical Astronomy
68 3.6 आकाशमंडप भाग १ बाबुराव सावे Practical Astronomy
69 3.7 आकाशमंडप भाग २ बाबुराव सावे Practical Astronomy
70 3.8 आमची नक्षत्रे प्रा. र. वि. वैद्य Practical Astronomy
71 3.9 नक्षत्रांची ओळख प्रभाकर सोवनी Practical Astronomy
72 3.10. आकाश दैनंदिनी - 1987 सुरेश परांजपे, हेमंत मोने Practical Astronomy
73 3.11 आकाश दर्शन 1990 दा. कृ. सोमण Practical Astronomy
74 3.12 आकाश दर्शन 1993 दा. कृ. सोमण Practical Astronomy
75 3.13.1 ज्योतिर्विलास शं. बा. दिक्षीत Practical Astronomy
76 3.13.2 ज्योतिर्विलास शं. बा. दिक्षीत Practical Astronomy
77 3.14.1 तारकानगरी ज्योतिर्विद्या परिसंस्था, पुणे Practical Astronomy
78 3.14.2 तारकानगरी ज्योतिर्विद्या परिसंस्था, पुणे Practical Astronomy
79 3.14.3 तारकानगरी ज्योतिर्विद्या परिसंस्था, पुणे Practical Astronomy
80 3.15 चला, विश्व मापूया दगड दोरीने विवेक माँटेरो Practical Astronomy
81 3.16.1 हा तारा कोणता गो. रा. परांजपे Practical Astronomy
82 3.16.2 हा तारा कोणता गो. रा. परांजपे Practical Astronomy
83 3.16.3 हा तारा कोणता गो. रा. परांजपे Practical Astronomy
84 3.16.4 हा तारा कोणता गो. रा. परांजपे Practical Astronomy
85 3.17 नक्षत्रांची ओळख प्रभाकर सोवनी Practical Astronomy
86 3.18 वेध अवकाशाचा पुणे जिल्हा विज्ञान अध्यापक Practical Astronomy
87 3.19.1 तारकांच्या विश्वात पराग महाजनी Practical Astronomy
88 3.19.2 तारकांच्या विश्वात पराग महाजनी Practical Astronomy
89 4.1 आईनस्टाईनचे मनोविश्व मो. रा. गुण्ये Scientists
90 4.2 ज्योतिर्वेत्ता गॅलिलिओ त्र्यं. गो. ढवळे Scientists
91 4.3 गणितशिरोमणी भास्कराचार्य प्रा. मोहन आपटे Scientists
92 4.4 विज्ञानाचे अलंकार प्रा. ना. वा. कोगेकर Scientists
93 4.5 मादाम मेरी क्यूरी ग. वि. अकोलकर Scientists
94 4.6 विज्ञान आणि वैज्ञानिक जयंत नारळीकर Scientists
95 4.7 चंद्रशेखर माधुरी शानबाग Scientists
96 4.8 सुब्रम्हण्यम् चंद्रशेखर चिंतामणी देशमुख Scientists
97 4.9 स्टीफन हॉकिंग्ज निवास पाटील Scientists
98 4.10. विसाव्या शतकातील विज्ञानमहर्षी निरंजन घाटे Scientists
99 4.11 असे शास्त्रज्ञ असे संशोधन निरंजन घाटे Scientists
100 4.12 नोबेल पारितोषिक विजेते (भौतिक) स. वि. सुंठणकर Scientists
101 4.13 नोबेल पारितोषिक विजेते (रसायन) स. वि. सुंठणकर Scientists
102 5.1 क्षितीजाच्या पलिकडे सुहास अंजळ Space Science
103 5.2 अंतराळयानाचा प्रवास यू. कलेसनिकोव्ह, यू. ग्लास्कोव्ह Space Science
104 5.3 चला, चंद्रावर स्वारी करुया चिं. श्री. कर्वे Space Science
105 5.4 अंतराळातील सुरस आणि चमत्कारीक गोष्टी - भाग 1 जयंत नारळीकर Space Science
106 5.5 इस्रोतील माझे ते दिवस प्रकाश मुजुमदार Space Science
107 5.6 सुनीता ... अंतराळ प्रवास प्रकाश तुपे Space Science
108 5.7 निळे आकाश चिं. श्री. कर्वे Space Science
109 6.1 शालेय खगोलशास्त्र प्रा. मोहन आपटे Popular Astronomy
110 6.2 विश्वात आपण एकटेच आहोत काय? प्रा. मोहन आपटे Popular Astronomy
111 6.3 बालकांसाठी तारे व ग्रहांसंबंधी येफ्रेम लेवितान Popular Astronomy
112 6.4.1 अंतरिक्षाचा वेध सुधा रिसबूड Popular Astronomy
113 6.4.2 अंतरिक्षाचा वेध सुधा रिसबूड Popular Astronomy
114 6.5.1 ज्योतिर्वैभव त्र्यं. गो. ढवळे Popular Astronomy
115 6.5.2 ज्योतिर्वैभव त्र्यं. गो. ढवळे Popular Astronomy
116 7.1 मान्सून पी. के. दास General
117 7.2 विज्ञानातील गमतीजमती भालबा केळकर General
118 7.3 आपल्या आगगाड्यांची कहाणी   General
119 7.4 निसर्ग नवलाई प्रा. ना. वा. कोगेकर General
120 7.5 शास्त्रीय उपकरणे व प्रयोग द्वा. वा. केळकर General
121 7.6 अणुशक्ती - शाप की वरदान चिं. श्री. कर्वे General
122 7.7 वैदिक वाङ्गमय आणि अध्यात्मविद्या प्रा. र. वि. वैद्य General
123 7.8 महर्षी व्यासकृत मूळ गीतेचे स्वरूप प्रा. र. वि. वैद्य General
124 7.9 महर्षी व्यासकृत जय ग्रंथाचे सत्यस्वरूप प्रा. र. वि. वैद्य General
125 7.10.1 भारतीय युद्धकालनिर्णय प्रा. र. वि. वैद्य General
126 7.10.2 भारतीय युद्धकालनिर्णय प्रा. र. वि. वैद्य General
127 7.11 वैदिक देवता, त्यांची स्थाने व काही प्रसिद्ध ग्रंथ प्रा. र. वि. वैद्य General
128 7.12.1 वेदकालीन कालगणना व यज्ञसंस्था प्रा. र. वि. वैद्य General
129 7.12.2 वेदकालीन कालगणना व यज्ञसंस्था प्रा. र. वि. वैद्य General
130 7.13 आमचे वैदिक वाङ्गमय प्रा. र. वि. वैद्य General
131 7.14.1 संदर्भ   General
132 7.14.2 संदर्भ   General
133 7.14.3 संदर्भ   General
134 7.14.4 संदर्भ   General
135 7.15     General
136 7.16     General
137 7.16     General
138 7.17.1     General
139 7.17.2     General
140 7.18 विज्ञानाच्या प्रकाशात र. गो. लागू General
141 7.19 टाईममशिनची किमया जयंत नारळीकर General
142 7.20. विज्ञानाची गरुडझेप जयंत नारळीकर General
143 7.21 अंतराळातील भस्मासूर जयंत नारळीकर General
144 7.22 त्याला जीवन ऐसे नाव जयंत नारळीकर General
145 7.23 वेध संशोधनाचा निरंजन घाटे General
146 7.24 वैज्ञानिक विचार अ. बा. जोशी General
147 7.25 मला उत्तर हवंय (पदार्थविज्ञान) प्रा. मोहन आपटे General
148 8.1 ग्रहगणित मालिका द. वे. केतकर Mathematics
149 8.2.1 ग्रहगणित वें. बा. केतकर Mathematics
150 8.2.2 ग्रहगणित वें. बा. केतकर Mathematics
151 8.3 पंचांग शुद्धीरहस्य विश्वनाथ बळवंत नाईक Mathematics
152 8.4 भारतीय गणिताचा जगात गौरव (भारतीय गणितींची चरित्र) शाम मराठे Mathematics
153 8.5 कालमापन दत्तात्रय अवचट Mathematics
154 8.6 वेदांग ज्योतिष प्र. व्य. होले Mathematics
155 8.7 पंचांगातील ज्योतिषशास्त्र त्र्यं. गो. ढवळे Mathematics
156 8.8 वैदिक विज्ञान व वेदकालनिर्णय प. वि. वर्तक Mathematics
157 8.9 ग्रहगतीसिद्धांत शिवराम पवार Mathematics
158 8.10. सूर्यसिद्धांत   Mathematics
159 8.11 करणकल्पलता लक्ष्मण दफ्तरी Mathematics